theme


با نام دانا ترین معمار
بی شک هماهنگ سازی ساختار سازمانی شرکت ها در دنیای صنعتی امروز یکی از چالش انگیزترین موارد روبروی شرکت های مهندسی و ساخت می باشد . و این مهم امکان پذیر نمی باشد مگر با خلق الگوهای مدرن مدیریتی، اقتصادی، فرهنگی و شهرسازی خرسندیم از آنکه نام شرکت همراه صنعت پس از گذشت سی سال هم چنان به عنوان همراه مهندسی سیویل و سازه تحولی شگرف در صنعت ساختمانی ایجاد نماید و این هدف جز با حضور اثرگذار متخصصین این مجموعه میسر نمی گردید. بدیهی ست حفظ ره آوردهای گذشته و هم چنین هم سویی با تحولات دنیای مدرن نیازمند نگرشی تمام عیار به جنبه های مدیریت استراتژیک، دانش محور نمودن خدمات مهندسی و ساخت، توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقا ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری می باشد. امید است با بهره گیری از کوله بار تجربه این شرکت از یک سو و یک دهه تجربه اجــرایی اینجانب در زمینه های مدیریت، نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی، کنترل و تضمین کیفیت پروژه های صنعت نفت و گاز از سوی دیگر بتواند گامی مهم در راستای اعتلای اهداف عالیه ی شرکت همراه صنعت بردارد.
چشم انداز
شرکت همراه صنعـــت در نظر دارد با ارتقا فرهــنگ عمومی مردم در زمینه ی مهندسی معماری اصولی و تخصصی، با بهبود و پیشبرد کمی و کیفی از مرحله ایده تا اجرا، با مدیریت هزینه و زمان در قالب مدیریت پیمان، و هم چنین افزایش سهم بازار این شرکت در حوزه ی سیویل و سازه در صنایع و معادن ایران از طریق پایش مداوم بازارهای هدف، این شرکت به یکی از بهترین شرکت های پیمانکار مهندسی محور در سطح داخلی و بین الملل تبدیل گردد.

 

نام شرکت همراه صنعت
نوع شرکت مهندسی و ساختمانی
تاریخ ثبت ۱۳۶۴/۴/۲۴

united-kingdom-flag-png-image